Tom VERBIST & Katrien EERENS, Geassocieerde Notarissen te Geel

 

Tom VERBIST & Katrien EERENS

Geassocieerde Notarissen te Geel

Situatie als iemand geen erfgenamen heeft

Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, dan erft de langstlevende huwelijkspartner de hele nalatenschap in volle eigendom. Er is een speciale bescherming voor de gezinswoning met het huisraad. De weduwe of weduwnaar zal de woning steeds mogen bewonen en gebruiken, wie ook blote eigenaar is. 

 

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .